Under konstruktion

Den här hemsidan kommer att omarbetas och uppdateras den närmaste tiden.

Actualytics är ett enmansföretag som vill hjälpa små och stora företag att med kreativitet och enkla medel  förstå och kartlägga sina marknader. Avsikten är givetvis att kunna agera på marknaderna.

Tillsammans ska vi utarbeta beslutsstöd för att öka kundvärden och förbättra marknadskommunikationen.

Statistik och siffror är sig själva är helt värdelösa.

Ett tränat sinne kan utläsa information  ur siffrora . Men även den omedelbara information är svårtillgänglig och nästan lika värdelös som siffrorna. Om däremot informationen kan  ge insikter som kan omsättas i lönsam praktisk handling, så visar sig både siffrorna, informationen och insikterna ha haft ett värde.

Eftersom få av oss har alla verktyg som behövs i l de olika leden från siffror till lönsamhet så förbättras processen av att flera skarpa hjärnor med olika läggningar och olika specialiseringar samarbetar

Det krävs inte alltid många människor för att förstå ett företagets insiktsbehov. Men det är en utmaning att veta vilken information som kan ge relevanta insikter och hur man får tag i den. I nästa steg ska insikterna förvandlas till argument för olika slags handlingar inom företagets handlingsutrymme.  I slutändan ska någon eller några fatta beslut, ta ansvar för handling och se till att den genomförs. Det är mycket begärt att någon ensam ska fullborda hela processen

Det är här Actualytics kommer in. Actualytics förstår att samarbetet behövs ocg vill bidra från information i siffror till genomförd handling och lönsamhet.