Tillsammans frigör vi din tid och energi till något mer lönsamt

Tvingas du ägna för mycket kraft på tidsödande research?

Behöver du undersöka svårtillgängligt eller obearbetat material – webbresearch, dokument och/eller siffror? Med resultat som sen måste sammanställas så att andra förstår? I vilken ände ska man börja?

Det blir lätt överväldigande och man fastnar. Om din tid kan  användas till något mer lönsamt – låt istället mig hitta, bearbeta och sammanställa informationen mot mycket rimlig och förhandlingsbar ersättning.  Jag är forskarutbildad och vill mycket hellre hjälpa dig än att tröska i akademin.

Överväger ditt företag t.ex. att lansera en ny produkt eller pröva en ny marknad – står du inför valet att göra en dyr, mer omfattande marknadsundersökning? Låt oss först utarbeta en grundläggande överblick tillsammans.

Jag är så prisvärd att t.o.m. dina överordnade ser poängen!